Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Birmingham, Velká Británie

Archeológia

Archaeology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.birmingham.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en

Study in Poland
Privacy Policy