Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Bangor, Velká Británie
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
en en
Cambridge, Velká Británie
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Canterbury, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Aberdeen, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Oxford, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Durham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Belfast, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Newcastle upon Tyne, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Canterbury, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Aberdeen, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Nottingham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Cardiff, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Oxford, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Durham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Edinburgh, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Worcester, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Exeter, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Manchester, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Bangor, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Inverness, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Loughborough, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Canterbury, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
Next
Privacy Policy