Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: športové, turistické,služba
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: umelecké
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: právnické
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: právnické
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: pedagogické
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: matematické a štatistické
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: biologické
en en
Birmingham, Velká Británie
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: jazyk

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Poland