Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Pardubice, Česko

Analytická chémia

Analytická chemie

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.upce.cz

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy