Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Brno, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
České Budějovice, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Opava, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Hradec Králové, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Plzeň, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Plzeň, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
České Budějovice, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
Next
Privacy Policy