Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Politológia

Politologie

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz

Study in Poland
Privacy Policy