Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Filozofia

Philosophy

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy