štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Švajčiarsko  
status vysokej školy  
Bazilej, Švajčiarsko

Botanika

Botany

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
WWW stránka vysokej školy: www.unibas.ch/
Privacy Policy