Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Švajčiarsko  
status vysokej školy  
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
en en
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: humanitní
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
de de
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Lugano, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Neuchâtel, Švajčiarsko
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Luzern, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
de de
Luzern, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Poland