štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Hamburg, Nemecko

Biológia

Biologie

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
WWW stránka vysokej školy: www.uni-hamburg.de
Alle Promotionsmöglichkeiten (Grad):
Doktor der Naturwissenschaften, Doktor der Philosophie
Privacy Policy