Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
de de
Tübingen, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Marburg, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Essen, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Bielefeld, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Stuttgart, Nemecko
de de
Kaiserslautern, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Bayreuth, Nemecko
de de
Cologne (Köln), Nemecko
de de
Aachen, Nemecko
de de
Darmstadt, Nemecko
skupina odborov: biologické
Next
Privacy Policy