Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Munich (München), Nemecko

Biológia

Biologie

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
WWW stránka vysokej školy: www.lmu.de
Alle Promotionsmöglichkeiten (Grad):
Doktor der Naturwissenschaften

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy