Viedeň, Rakúsko

Wirtschaftswissenschaften

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.wu.ac.at
Doktor/in der Wirtschaftswissenschaften, Dr. rer. soc. oec
6 Semester
180 ECTS
Privacy Policy