Viedeň, Rakúsko

International Business Taxation

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.wu.ac.at
Docotor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Privacy Policy