Viedeň, Rakúsko

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.tuwien.ac.at
Doktor/in der Wirtschaftswissenschaften, Dr. rer. soc. oec
6 Semester
180 ECTS
Privacy Policy