Viedeň, Rakúsko

Interdisciplinary Legal Studies

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: právnické
WWW stránka vysokej školy: www.univie.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Privacy Policy