Coventry, Velká Británie

Ekonómia

Economics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.warwick.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
Privacy Policy