York, Velká Británie

Dejiny umenia

History of Art

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
WWW stránka vysokej školy: www.york.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Privacy Policy