Coventry, Velká Británie

Marketing

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.coventry.ac.uk
Privacy Policy