Coventry, Velká Británie

Aerodynamics, Computation Fluid Dynamics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.coventry.ac.uk
Privacy Policy