Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Antropológia

Anthropology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.brunel.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy