Nottingham, Velká Británie

Matematika

Mathematics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
WWW stránka vysokej školy: www.nottingham.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
Privacy Policy