Nottingham, Velká Británie

Inžinierske staviteľstvo

Civil Engineering

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.nottingham.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Privacy Policy