Bangor, Velká Británie

Image Processing for Mobile Devices

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
WWW stránka vysokej školy: www.bangor.ac.uk
Privacy Policy