Bangor, Velká Británie

Communication Networks and Protocols

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
WWW stránka vysokej školy: www.bangor.ac.uk
Privacy Policy