Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Bangor, Velká Británie

Agrolesníctvo

Agroforestry

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.bangor.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)

Study in Poland
Privacy Policy