Bangor, Velká Británie

Agrolesníctvo

Agroforestry

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: www.bangor.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
Privacy Policy