Brno, Česko

Počítačové systémy

Informatika

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz/
Years of study: 4
Privacy Policy