Krakov (Kraków), Poľsko

Pedagogika

Jazyk vyučovania: poľský Jazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: pedagogické
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Akademii Ignatianum w Krakowie

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Privacy Policy