Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Lampeter, Velká Británie

Archeológia

Archaeology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uwtsd.ac.uk/
Doctor of Philosophy (PhD)

Study in Poland
Privacy Policy