Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Porto, Portugalsko

Ciências Económicas e Empresariais

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ulp.pt

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy