štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Porto, Portugalsko

Biotecnologia Marinha e Aquacultura

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ulp.pt
Privacy Policy