štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Porto, Portugalsko

Ciências da Cultura - Comunicação e Cultura

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.por.ulusiada.pt
Privacy Policy