Braga, Portugalsko

Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.fam.ulusiada.pt
Privacy Policy