Páреžѕká Univerzita Jána Pavla II v Krakove

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Celem kształcenia w szkole doktorskiej jest stworzenie doktorantom najlepszych warunków zarówno do rozwoju osobowego (w szczególności na płaszczyźnie moralnej i religijnej), jak również do poszukiwania prawdy, a także uzyskanie takiej harmonii pomiędzy nimi, aby doktorant realizując swój indywidualny temat badawczy wpisał się w ogólną misję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jaką jest realizacja uniwersalnego posłannictwa Kościoła wyrażona słowami Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19).

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617
Privacy Policy