Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Agronómia

Agronomia

Jazyk vyučovania: poľský Jazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: puls.edu.pl/
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
dziedzina nauk rolniczych

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy