Krakov (Kraków), Poľsko

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Jazyk vyučovania: poľský Jazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. (12) 662 60 14
Privacy Policy