Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Taliansko  
status vysokej školy  
Milano, Taliansko

Fyzika

Physics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
WWW stránka vysokej školy: www.polimi.it

Study in Poland
Privacy Policy