Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Taliansko  
status vysokej školy  
Milano, Taliansko

Architectural, Urban and Interior Design

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.polimi.it

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy