Białystok, Poľsko

Nauki socjologiczne

Jazyk vyučovania: poľský Jazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: sociálne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Privacy Policy