štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Brno, Česko

Military Technology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.unob.cz
Privacy Policy