štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Military Surgery

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.unob.cz
Privacy Policy