Praha, Česko

Choreography and Theory of Choreography

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
WWW stránka vysokej školy: www.amu.cz
Years of study: 3
Privacy Policy