štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Ekológia

Ecology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.czu.cz
Privacy Policy