Liberec, Česko

Economics and Informatics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.tul.cz
Years of study: 4
Privacy Policy