Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ostrava, Česko

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.vsb.cz

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy