Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ostrava, Česko

Fire Protection and Industrial Safety

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.vsb.cz

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy