štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ostrava, Česko

Computer Science, Communication Technology and Applied Mathematics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.vsb.cz
Privacy Policy