Pardubice, Česko

Počítačové aplikácie

Aplikovaná informatika

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.upce.cz
Years of study: 4
Privacy Policy