štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Pardubice, Česko

Elektrotechnika a informatika

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.upce.cz
Privacy Policy