štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Zlín, Česko

Process Engineering

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.utb.cz
Privacy Policy